środa, 1 grudnia 2010

Pirelli Calendar "Mythologie" 2011 By Karl Lagerfeld

Freja Beha Erichsen as Apollo
Anya Rubik as Hermes
Baptiste Giabiconi as Apollo
Erin Wasson as Ajax
Elisa Sednaoui as Flora
                                                                            Julianne Moore as Hera
Daria Werbowy as Artemis
Iris Strubegger as Athena
                         Heidi Mount as Aurora
Brad Kroenig as Zeus
Jake Davies as Achilles

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz